ПЛЪХОВЕТЕ...

 

 
Рейтинг: 3.00
(22)
Увод
ПЛЪХОВЕТЕ
ЕпилогПЛЪХОВЕТЕ / Историята започва...

Историята започва...
10.08.11 13:45

Автор:Плъхи
"Трудно е да се намери нещо симпатично в това животно - хитро, жестоко, егоистично, което, с една дума, толкова прилича на нас, че е просто нетърпимо." Ж. Петижан

 

ИСТОРИЯТА ЗАПОЧВА...
 
 
 
Плъховете се появяват на историческата сцена 48 млн. години преди човека. Люлката на рода Rattus (истински плъхове) е материкът на югоизточна Азия.
 
Предполага се, че сивият плъх се е формирал по-късно от другите видове и неговия древен ареал се е разпростирал около северната граница на ареала на рода – днешен Китай. През плеистоцена настъпващите от север ледници предизвикали в този регион известно захлаждане, което не било много силно и не успяло да доведе до гибел местната фауна. Предполага се, че захлаждането оказало положително влияние и способствало образуването на нови прогресиращи видове. Сред тях се оказал и сивият плъх. Плеистоценовият плъх, населяващ източен Китай, бил обхванат в капан за известен период от време. На изток и юг територията му се миела от морета, на югоизток се извисявали планинските тропически гори на Индокитай, на запад – бедните на живот ниски планини на централна Азия, а на север – мощните обширни ледници на Сибир. Поради тези естествени бариери сивите плъхове започнали да се разселват чак в следващия исторически период – холоцена, когато благодарение на затоплянето ледниците постепенно отстъпвали и за плъховете се открил пътят на север. Естественото разселване вървяло много бавно - за 13 000 години (след последното застудяване) те успели да проникнат не по-далеч от Задбайкалието (природна и географска територия в източните части на Русия, намираща се на изток от езерото Байкал – Бурятия, Читинска и частично Иркутска област). Именно тук, в настоящето, сивите плъхове са широко разпространени в естествените си местообитания.
 
Ако разселването на север е вървяло основно по активен път, то в западно направление (извън границите на Китай) протекло изключително пасивно – морските съдове, с помощта на които сивите плъхове проникнали в полуостров Индостан, а от тук завладели целия свят и отново се върнали в Задбайкалието, но този път от запад. Източните крайморски популации щурмували и населили Индия, не по-рано от I в. пр.н.е. От тук през VII – XV в. плъховете, вероятно не без съдействието на арабските мореплаватели, акостирали в пристанищата на Персийския залив, Червено море и Източна Африка. Природните условия в тези райони (с изключение на Месопотамия) били крайно неблагоприятни за обитаване.
 
В края на XV в. и началото на XVI в. се зародила търговията по море между европейските страни и Индия. Това събитие повлякло след себе си бурно разселване из Европа на сивите плъхове, които намерили тук благоприятни климатични и стопански условия. Европейските плъхове след това завладели северното и западното крайбрежие на Африка, Северна и Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия. Те били първите „европейци” в индианските села (1600 г.)
 
Видът Rattus norvegicus се разделя на два големи клона: източноазиатски и индийски. Представителите на първия обитават източен Китай в продължение на хиляди (вероятно милиони) години и разширяват ареала си в съседни територии, като особено далеч са стигнали в северно направление (подвида Rattus norvegicus caraco). Всички останали региони на Земята, където сега се срещат сиви плъхове, били заселени предимно с представители на индийския клон (подвид R. n. norvegicus), който се е формирал от крайморските популации на източноазиатския подвид, преди около 2 хил. години.
 
Rattus rattus (Череният плъх) включва няколко подвида. По брой на хромозомите видът се дели на две групи. Представителите на едната група са разпространени основно в югоизточна Азия, северен Китай, частично в Индия и Афганистан. Представителите на втората група са разпространени космополитно. Учените смятат, че тази група произхожда от южна Индия.
Съдейки по изкопаемите останки, този вид плъхове (или някой много близък до него) вече е съществувал през плеистоцена в Близкия Изток, северна Африка и в средиземноморските страни на Европа. През античния период и Средновековието черните плъхове били достатъчно известни. Свидетелство за това са намерените при разкопки в гръцки и римски поселища фрагменти от черепи, споменаването им в легендите и старинни ръкописи. Много по-забележими станали черните плъховете през XII - XIII в., когато населението започнало да се концентрира в градовете - при масовите преселения, кръстоносните походи и войните. В началото на XVII в. те били вече обичаен вид за много страни в Европа. По отношение на времето, кога са се появили черните плъхове е Европа, няма едно мнение, но в едно са съгласни почти всички – ареалът на черните плъхове в Европа се свива.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1138