ПЛЪХОВЕТЕ...

 

 
Рейтинг: 3.00
(22)
Увод
ПЛЪХОВЕТЕ
ЕпилогПЛЪХОВЕТЕ / Дивите плъхове

Дивите плъхове
10.08.11 13:43

Автор:Плъхи
ДИВИТЕ ПЛЪХОВЕ
 
 
 
Род Rattus е възникнал от семейство Muridae преди около 3,5 милиона години, а сивите плъхове се появили като вид преди около 2 милиона години. Родината на сивите плъхове е днешен Северен Китай. Сивите плъхове за първи път се появили в Европа (с кораби) през 16 век, а в Америка - през 18 век.
 
Дивите плъхове живеят в колонии. Женските обикновено са свързани помежду си и живеят в групи от 1 до 6 индивида в малка собствена система от дупки-укрития. Всяка женска има своя гнездова камера, но всички заедно могат да споделят грижите за своите малки в едно общо гнездо. Когато потомството бъде отбито, младите мъжки плъхчета напускат майчината територия.
Организацията при мъжките плъхове и системата на чифтосване се променя в зависимост от гъстотата на популацията в колонията. При ниска плътност един мъжки плъх монополизира дупката-укритие на няколко женските и защитава тази територията от други мъжки. Един мъжки се чифтосване с много жени (многоженство). При ниска плътност, сивите плъхове са териториални и моногамни.
При висока плътност мъжките плъхове не защитава дупката-укритие от множеството плъхове-натрапници. При висока плътност социалната система се изменя в йерархия (деспотствао) – един от мъжките плъхове е социално господстващ (алфа), докато другите са му подчинени - бета и гама. Мъжките плъхове при тези обстоятелства не защитават дупките-укрития на женските. Вместо това, когато женските в групата се разгонят, мъжките се чифтосват с тях последователно, с малка или почти никаква конкуренция помежду си. Една женска се чифтосва с много мъжки –  полигинандрия.
При дивите плъхове агресивното поведение е сходно с това при декоративните плъхове - сбиване, преследване, хапане, боксиране. Въпреки това дивите плъхове не показват някои похвати от характерното поведение на декоративните плъхове, като издебването и лягането по гръб. Разликата вероятно се дължи на ограниченото пространство (в клетката), което от своя страна води до удължаване и ескалиране на конфликтите и необходимостта от продължителна самостоятелна отбраната при непосредствена близост.
Плъховете в Природата не живеят дълго  - средната продължителност на живота е по-малко от 1 година. При едно проучване, изследователите установили, че 95% от плъховете живеещи във ферми, не доживяват до първата си година. Те страдат от много висока смъртност в дивата Природа. Въпреки това, тяхната раждаемост компенсаторно се увеличава при изкуствено съкращаване на числеността.
 
Естествени местообитания
Кои са естествените местообитания на дивите сиви плъхове? Хиляди години, плъховете си живеели като диви гризачи в Северен Китай. Това е мястото, където е възникнал видът, но малко се знае за тяхната екология и навиците им.
В един момент, обаче, плъховете в Китай „хвърлили” съдбата си в ръцете на човека, като се преместили да живеят в човешките селища. Навлезли в човешките домове, фермите и хамбарите. Хората несъзнателно им предоставяли укрития и храна. Осигурявайки им топлина и подслон в домовете си, човекът неволно предпазвал плъховете, като държал естествените им врагове далеч. В този момент между плъха и човека се зародило ново отношение, наречени коменсализъм.
Когато хората пътували плъховете ги придружавали като „пътници без билет”. Черните плъхове (Rattus rattus) първи „стегнали багажа” и с търговските кораби от Изток акостирали в пристанищата на Средновековна Европа. Сивите плъхове се "представили" на европейците няколко века по-късно. Заедно с Колумб те открили Новия свят. Където хората отивали, плъховете неотменно ги следвали. Първите европейци заселили северноамериканските индиански села били...сивите плъхове.
Днес плъховете се срещат почти навсякъде където живеят хора, но единствено в Северен Китай те се намират в своята естествена среда. На всяко друго място са емигранти.
Какви са естествените им местообитания? Днес природните местообитания на дивите плъхове са там, където сме ние хората. Човешките селища са вече екологична ниша на дивите плъхове: фермата, градът, сметохранилището, канализацията, метрото, ЖП-гарите, парковете и т.н.
В някои райони, където климатът е мек, плъховете успешно се установят и процъфтяват като независими диви животни. Те могат да живеят и на малките безлюдни тропически острови. Но, огромната част от популацията на диви плъхове предпочита да е там, където се чувстват комфортно, т.е. където храната е безплатна, а хищници почти липсват.
 
Убежищата
Дивите плъхове копаят и живеят в подземни дупки-укрития, които могат да представляват просто направена камера, свързана с външния свят посредством къс тунел или цяла система от укрития - комплекс от взаимосвързани тунели, проходи и кухини.
Системата от дупки-укрития не е неизменимо образувание. Тя расте и се променя постоянно - изкопават се нови и се запълват стари тунели, постоянно кипи някаква поддръжка. В действителност, структурата на системата от дупки-укрития е свързана с обществената организация на плъховете, които я експлоатират. Ако социалната структура на групата се срине, плъховете не биха били  в състояние да я поддържат и системата ще започне да се саморазрушава.
 
Частите на дупката-укритие
Вход: Обикновено е разположен в защитено и/или наклонено място. Може да бъде запечатван с трева или почва.
Тунел: Правите сегменти на тунела имат средна ширина 8,3 см. Тази ширина позволява само на един плъх да премине през тунела в даден момент. Правите тунелни сегменти имат средна дължина - 29,8 cм. След това разстояние, тунелът обикновено завива и приключва в гнездова кухина, разделя се на два други тунела или приключва сляпо.
Кухина: малка камера с различна големина, средно 18,5 х 22,1 см, в която може да се настанят до 7 плъха. Най-малката камера обикновено побера само 3 плъха, а най-голямата - до 11 плъха. Камерата може да има няколко предназначения.
1.Гнездовата кухина: съдържа постилъчен материал, използван за спане и отглеждане на малките;
2.Хранително-събирателен резервоар за съхранение на хранителни припаси;
Гнездото: вградено е в гнездовата кухина, състои се от надробен на ситно мек материал и служи като място за сън и почивка. Има три вида гнезда:
Тампон”: най-простия вид гнездо. Състои се само от няколко сухи листа, мъх или надробена хартия, върху които плъхът ляга .
Чаша”: по-голямо гнездо с формата на чаша. Постлано с фина трева, надробена хартия и други материали, преплетени за да образуват стени като на чаша. "Чашата" е облицована отвътре.
Сфера”: Високо организирано гнездо в което стените растат толкова високо, че се сливат в таван, а гнездото се превръща в куха сфера с един отвор. Тези гнезда понякога са строят от плъхове-майки за отглеждане на потомство, но като правило са сравнително рядко срещани.
Разширяване на дупката-укритие: Често дупката-укритие започват да строят бременни женски, преди раждането. Плъховете предпочитат входа на дупката-укритие да е разположен до вертикални повърхности, напр. стена, бордюр, по-голям камък или под някой храст, на склон, както и в близост до източниците на храна и вода. Пръстта от първоначалния тунел обикновено натрупват около входа.
Началният тунел приключва в гнездовата кухина. След няколко дни изкопават втори вход, разположен по-ниско от първия. Около втората дупка (изход) пръстта се разчиства. В случай, че убежището бъде завладяно от неканени гости, този изход се използва за бягство. В по-късен етап системата от тунели и кухини се разширява, оформят се килери за хранителни запаси, които майката запълва преди да отбие малките. Това позволява на подрастващите плъхчета да преминат на твърда храна в сравнително безопасната обстановка на майчината дупка-укритие.
Веднъж създаден, тези прости дупки служат като центрове за изкопаването и разширяването на бъдещата жилищната система.
Промени в дупката-укритие. Плъховете имат предпочитания за точно определеното отстояние между тях самите и тавана на гнездовата камера. Тъй като постоянно носят материал, с който застелят гнездото, те все повече се издигат към тавана. В определен момент това вече не им харесва и започват постепенно да отнемат почва от тавана. С течение на времето старата постелята се замърсява и плъховете продължават да носят още материал и така този процес на натрупванев гнездото и отнемане от тавана се повтаря. В резултат гнездовата камера се издига все по-нагоре, а таванът прогресивно изтънява и в един момент се срива върху главите им.
Плъхове запечатват входовете временно с растителност. Тези „тапи” лесно се отстраняват или се избутват. Кърмещите майки, особено тези, които са току-що родили, могат да затворят по този начин входа на дупката-укритие.
По същия начин затварят входовете с ронлива почва и избутват буците пръст отдолу нагоре, изолирайки определен тунел или участък. Плъхове с по-нисък ранг могат да затапят даден тунел, с което да попречат на плъхове с по-висок ранг да ги тормозят.
Дупките-укрития на рангово по-ниско поставените плъхове по-често се наводняват, така че тапите помагат и да се предотвратят евентуални течове.
Система от пътеки. Извън дупката-укритие, плъховете ограничават придвижването си по едни и същи маршрути, всеки ден. Постепенно, на повърхността на почвата се формират добре утъпкани пътеки.
 
Как живеят плъхове в природата?
Социална система. Дивите плъхове живеят в колонии. Всяка колония може да наброява стотици индивиди (до 600).
Женска социална система. Дивите женски плъхове отглеждат малките си по отделно или групово – от две до шест женски в репродуктивна възраст могат да споделят обща дупка-укритие. Всяка женска изгражда отделена гнездова камера. Тези, които са родствено свързани (сестри, майка и дъщери, лели и т.н.) могат да отглеждат котилата си в общо гнездо. В укритието на женските може да присъства един или повече мъжки, свързани с тях, който с променлив успех (в зависимост от плътността) ограничава достъпа и чифтосването с други мъжки. Женските когато са в група са способни да синхронизират периодите си на разгонване.
Мъжка социална система. Социалната система на мъжките плъхове е деспотична (йерархична) или териториална, в зависимост от гъстотата на популацията (брой плъхове на квадратен метър).
При ниска гъстота на индивидите, мъжките плъхове са териториални и защитават района около дупката-укритие на една или повече женски и се чифтосва изключително с тези женски. В системата на териториалните мъжки всеки един има отделен периметър - собствено владение. Отношенията между мъжките се определя от тяхното пространствено разделение. С други думи, плъхът при териториалната социална система винаги проявява агресивно поведение и прогонва всеки натрапник, като в същото време се съобразява с териториалните владения на неговите съседи.
При висока гъстота на индивидите (един плъх на 5 кв. м.) вече става непосилно да се защитава каквато и да била територия, поради постоянния натиск на голям брой натрапници. Обществената система се трансформира в деспотство. В едно деспотство, индивидите имат препокриващи се лични територии и техните отношения се определят чрез социални взаимодействия, независимо от местоположението им. Плъховете в деспотичната социална система се атакуват един-друг само когато защитават индивидуалните си права. В деспотството само един от плъховете става социално господстващ (деспот, доминант или алфа), а другите - социално подчинени. Повечето декоративни и лабораторни плъхове се отглеждат при висока плътност и поради това мъжките плъхове формират деспотство, а не териториална социална система.
 
Типичната социална организация на дивите плъхове е колонията – група от животни, състоящи се от няколко женски, по-малко мъжки и тяхното многобройно подрастващо потомството.
 
Системи на чифтосване
Системата на чифтосване е вид социално поведение, което е съобразено с гъстотата на индивидите.
При ниска гъстота един мъжки се чифтосва с много женски. В този случай, доминиращите мъжки са склонни да монополизират една разгонена женска или дупката-укритие на група родствено свързани  женски.
При висока плътност подобни монополи трудно се поддържат и системата на чифтосване става полигинандрия - няколко мъжки имат сексуални контакти с много женски. В този случай, големи групи от мъжки копулират последователно с разгонените женски и показват слаба открита конкуренция помежду си.
Полигинандрийното чифтосване води до конкуренция на сперматозоидите в женската репродуктивна система - сперматозоидите на многото мъжки плъхове се конкурират за оплождането на яйцеклетките. Мъжкият, който "депозира" повече сперматозоиди има по-голям шанс да даде поколение, а мъжките с по-големи тестисите произвеждат повече сперматозоиди. Еволюцията дава предимство на плъховете с големи тестиси.
Груповото чифтосване е стресиращо за женските. Интервалите между две копулации обикновено са кратки (по-малко от 1 минута), което прави по-малко вероятно зачеването. Такава репродуктивна недостатъчност може да бъде отговорна за намаляване на прираста на индивидите и в крайна сметка ограничава общия им брой в групата (колонията). Съобразно условията на средата, женските могат да избягат, да се скрият (след копулацията) или да се завърнат при своите партньорите, след около 3 минути.
При плъховете не е необичайно социалната системи и системата на чифтосване да се променя при различна гъстота на индивидите в колонията. Тя се променя и в зависимост от разпределението на ресурсите, пространствените качества на ландшафта, наличието на хищници и т.н.
 
Как се променя поведението на плъховете при повишаване на плътността в колонията?
При едно проучване изследователите поставили уловени диви плъхове в заграждение 1 декар. Наблюденията показали, че някои мъжки, установили отделни територии в една част на заграждението, около дупки-укрития на няколко женски. Всеки от мъжките не допускал в територията си други мъжки и общувал само с „местните” женски. Възпроизводството протичало редовно и успешно.
След като малките плъхчета пораснали, тези от мъжки пол били принудени да се заселят в друга част на заграждението. Численоста на колонията постепенно нараствала. Ниските по ранг мъжки не установили собствени териториите, но формирали големи групи. Когато една женска влизала в период на разгоненост тя била последвана от голям брой мъжки, които се чифтосвали с нея стотици пъти на денонощие. Тези стресиращи условия довели до лоша репродуктивност, както и до стабилизиране на високата гъстота на индивидите - около 200 плъха в заграждението или 5 плъха на квадратен метър.
При проучване на плътността на колониите плъхове е установена относително висока плътност - 0,10 до 0,17 плъха на квадратен метър. При такава гъстота се наблюдава най-вече полигинандрия с няколко случая на многоженство.
Установено е, че повечето чифтосвания се наблюдават по следната схема - група мъжки (от 2 до 15) преследват разгонена женска. Докато един от мъжките копулира с женската, останалите се струпват плътно около тях. Копулацията обикновено се прекъсва когато женската започне да се извива и отскоча напред или като принуждава (обръща се по гръб) мъжкия да слезе от нея. Понякога женската се скриват в своята дупка-укритие, а мъжките обикалят около входа и очакват появата и за да повторят преследването. Тези действия може да продължат няколко часа.
Когато преследвачите са само двама, тяхното съперничество би дало на женската известно време спокойствие. Ако са налице повече от двама мъжки, боричкането между тях ще предостави на останалите мъжки по-голям шанс да се чифтосат с женската. Когато това се случи, разправията между борещите се мъжки бързо спира и те възобновяват преследването. Единственият начин женската да избяга от преследвачите е да се укрие в дупката-укритие.
В някои случаи, господстващият мъжки (алфа) може да постигнат нещо повече от кратък "монопол" върху разгонена женска, като остане насаме с нея в дупката-укритие. По този начин се избягва преследването от другите мъжки, намиращи се в периметъра.
Почти всички чифтосвания, които са наблюдавани, се извършват половин часа след залеза на Слънцето (с пик 1-2 часа след залеза).
Социално доминиращите мъжки в групата имат предимство пред останалите, защото те достигат до еякулация, по-продължително копулират и правят по-големи интервали между две чифтосвания. Тези фактори допринасят за успешното оплождане на женските, което от друга страна предполага, че ранговете при мъжете се корелира с репродуктивният им успех.
Женските плъхове са способни в един и същи момент да носят плодовете от няколко мъжки. Котило от полу-братя и полу-сестри, родени от една майка, но от различни бащи. Този мъжки, които успее да пребори своите конкуренти, дава шанс на неговите спрматозоити да оплодят повече от яйцеклетките. С това се увеличава вероятността болшинството плъхчета в котилото да са негови наследници.
Чифтосването с голям брой мъжки плъхове носи известна полза за женската, защото вероятността някой от кандидат бащите  да прояви канибализъм спрямо котилото и е по-малка. 
 
Съперническо поведение
Социалните взаимоотношения между мъжките плъхове, при висока гъстота на индивидите, се установяват (около пубертета) обикновено с груба сила, след което настъпва период на относителна стабилност. Докато доминиращите възрастни мъжки притежават пълната власт взаимоотношенията между подчинените не са напълно изяснени. Смъртността е по-висока при подчинените и от двата пола. Причините за това е надбъбречна хиперплазия (реакция на стрес) в допълнение към някое нараняване или изключване достъпа до ресурсите на колонията. 
 
Съперническото поведение включва:
 
1.Дебнене: плъховете стоя неподвижни, напрегнато вторачени един в друг. Дебненето може да бъде израз на предизвикателство.
2.Демонстрация на заплаха:
 - скърцане със зъби
 - настръхване на козината
 - извиване на гърба
 - барабанене с крак
 - риене на пръст със задните лапи
 - отстъпление (с няколко стъпки назад)
3.Атака: бързо нападение на един плъх спрямо друг.
4.Боксиране: плъховете стоят изправени на задните си лапи и се блъскат с предните.
5.Боен скок: и двата плъха скачат един срещу друг с четирите си лапи изнесени напред.
6.Борба: плъховете, вкопчени в един в друг, се търкалят бързо като кълбо, често крещейки.
7.Отстъпление: оттегляне на губещия плъх. Включва:
 -полет: губещият плъх бяга, без да извършва някакво съприкосновение с победителя.
 - гонитба: преследване.
8.Бягство със скок: губещият плъх отскача напред, като се стреми  да се измъкне от кълбото тела или отскача напред (когато е настигнат и докоснат по задницата).
 
При дивите плъхове не са наблюдавано застрашителната поза „странично-промъкване”, както и „обърнат нагоре корем”. Също така не е забелязано приятелското поведение при диви възрастни плъхове. Те не се пощят един-друг, не си допират нослетата и не се пропълзяват взаимно.
И на края, болшинството от съперническите срещи приключват с отстъпление. По време на отстъплението, победителят преследва губещия (на дистанция над 20 м) по петите или на разстояние 3 метра от него. Често преследвачът достига беглеца и го удря по задницата, а когато го притисне натясно боричкането продължава докато се отвори възможност за бягството на по-слабия. Повечето случаи приключват, когато губещият се отскубне от победителя. Други възможни изходи от ситуацията са: преследващият губи зрителна връзка с беглеца, преслеващият атакува друг плъх, а губещият се скрива в дупката-укритие, при което другият плъх загубва желание да го следва.
В останалите случаи победеният плъх бяга, без да бъде преследван и се укрива в убежището си.
 
Отговор срещу натрапници
Дивите плъхове атакуват натрапниците. Въпреки това, тези сблъсъци не са устойчиви и узурпаторът рядко бива сериозно наранен, тъй като се спасява с бягство. След като той достигне до границата на колониалната територията, преследването спира - натрапникът е игнориран.
Агресията към натрапници изглежда е действие, което цели да не допусне чужд индивид до ресурсите (храна, подслон, женските) на колонията, както и да прогони „излишните” животни от прилежащата й територия.
 
Разлики във враждебното поведение
Враждебното поведение на дивите плъхове се различава от това на декоративните плъхове, върху които са извършени по-голямата част от научните изследвания.
При дивите плъхове враждебните срещи в природата протичат много кратко, в сравнение с декоративните плъхове в плен. Също така, някои от моделите на поведение, наблюдавани при декоративните плъхове не са наблюдавани при техните диви братовчеди. Напр. застрашителната поза „странично-промъкване” и позата с която показват покорство - „обърнат нагоре корем”, никога не са били наблюдавани в Природата. Освен това, двубоите при дивите плъхове завършват с отстъпление на по-слабия. Обратно на това, губещите декоративни плъхове (в тясното пространство на клетката) прекарват повече време в позата на покорство „обърнат нагоре корем” или се боксират, но много рядко изходът от спречкването е бягство.
Разликите във враждебното поведение при дивите и декоративните плъхове най-вероятно се дължат на пространственото ограничените, което води до по-продължителни конфликтни ситуации с ескалация на напрежение и необходимостта от продължителна самостоятелна отбрана. Уловените диви плъхове в „затворени” колонии показват агресивно поведение към натрапник, което е подобно на наблюдаваното при декоративните плъхове.
 
Възраст и агресия
Младите диви плъхове имат имунитет срещу атаките на възрастните. Ако разделим индивидите във възрастови класове и разгледаме враждебното поведението на всеки клас, ще видим следното:
 
I.   клас     - под 50 грама (с големина на мишка) - 10%
II. клас    - 50-150 грама - 30%
III. клас    - 150-350 грама - 50%
IV. клас    - над 350 грама - 10%
 
Първи клас: Срещу най-малките плъхчета никога не е била наблюдавана агресия. Те притежават имунитет срещу враждебността на по-възрастните плъхове и не са били никога ранявани от тях. Тези малки плъхчета прекарват голяма част от времето си в игри на преследване и боричкане. Констатацията, че най-малките плъхчета имат имунитет срещу агресията е потвърдена при декоративните плъхове – плъхчетата на възраст 21-40 дни не са били нападани от възрастни плъхове.
 
Втори клас: По-големите плъхове играят на „война” помежду си, дори си устройват по-сериозни спречквания, а понякога си причиняват леки наранявания.
 
Трети клас: При тези плъхове най-често е наблюдавано враждебно поведение, което е и с най-високата интензивност, дори и при числено контролирани популации. Плъховете от трети клас са два пъти по-многобройни и в същото време са наблюдавани десет пъти повече конфликти от преходния клас.
 
Четвърти клас: Плъховете рядко проявяват враждебност. Повечето конфликти възникват между плъхове с еднакви размери. Срещат се и случаи при които по-голям плъх атакува по-малък.
 
При диви плъхове в заграждение, е отбелязано, че младите (под 50 дневна възраст) никога не са били атакувани от по-възрастните. Те биха могли да бъдат мишена за атаките на възрастните, но до 86 дневна възраст те почти никога не са били ухапвани.
Плъховете са гризачи с нощта активност. Враждебните действия се наблюдават през нощта, с две пика на проявяване - между 60 и 90 минути след залеза и между 90 и 60 минути преди изгрева на Слънцето.
Социалните отношения, вътре в колонията, преминават от толеранс до враждебност. Имигранти и емигранти (в рамките на / между колониите) са мъжките животни, което означава, че женските са склонни да останат в родната колония, докато мъжките предпочитат да напуснат и да се присъединят към други колонии.
 
Колко дълго плъховете живеят в Природата?
Дивите плъхове имат живот средно около 1 година. Смъртността е твърде висока -около 95%, което означава, че само 5% от плъховете остават живи след първата си година. В едно проучване (от изследвани 1036 диви плъха) най-продължително живелия плъх бил на възраст 70 седмици (1 година и 4 месеца). В градските райони, шансовете да оцелеят до една година са дори по-малки от 5% .
Трябва да се има предвид, че тази "средната продължителност на живота" не е крайна. Някои диви плъхове достигат до 3 години, но това са много редки случаи.
В друго проучване, продължителността на живот при мъжките и женските плъхове в полуестествени условия е различна. Половината от мъжките плъхове умрели преди да навършат 300 дни (10 месеца), а 95% умрели около 550 дни (18,3 месеца). Най-старият мъжки живял около 610 дни (20,3 месеца).
Женските плъхове са понесли по-ниска смъртност от мъжките: 70% са били все още живи на 500 дни (16,7 месеца). След този момент започнали да умират бързо: само 50% доживели 550 дни (18,3 месеца) и 95% от женските умрели преди да навършат 650 дни (21,7 месеца). Най-старата женска живяла около 660 дни (22 месеца).
 
Прираста на популацията
Emlen и сътр. (1948) извършил проучване за възстановителните възможности на градските популации плъхове, след голяма или по-малка редукция на индивидите. Степента на възстановяване зависи от това, колко силно броят на индивидите в първоначалната популация е бил намален.
Като цяло, възстановителните способности на популацията сиви плъхове се определя от степента на намаляване на нейната численост. Както слабото, така и силното намаляване на броя на индивидите в една популация води до по-бавно възстановяване, в сравнение с умереното намаляване. Графично представена кривата на прираста ще изглежда като парабола - в началото прирастът е бавен след което се увеличава бързо и накрая пак се забавя, когато броя на индивидите в популацията достигне своя максимум.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1342