ПЛЪХОВЕТЕ...

 

 
Рейтинг: 3.00
(22)
Увод
ПЛЪХОВЕТЕ
ЕпилогПЛЪХОВЕТЕ / Плъховете хапят!

Плъховете хапят!
10.08.11 13:40

Автор:Плъхи
ХАПЯТ ЛИ ПЛЪХОВЕТЕ?
 
 
 
Дивите плъхове са вредители, чиято естествена среда е около и в човешките постройки - фермите, населените места, канализацията, депата за битови отпадъци. В градовете те са по-често срещани в кварталите с нисък социално-икономически статус.
 
Ухапванията от диви плъхове са относително редки случаи и точният им брой не може да бъде определен, тъй като действително ухапваните са значително по-малко от регистрираните такива. Хора от всички възрасти могат да бъдат жертва на ухапване от градските диви плъхове, но по-голямата част от пациентите са деца. Повечето ухапвания се случват през нощта, когато човек спи. Плъхове са склонни да хапят части на тялото, които са изложени на показ по време на сън - ръцете и пръстите.
 
Ухапванията от диви плъхове обикновено не са тежки. В повечето случаи ухапаното място просто се измива с вода и пациентът незабавно се „освобождава” от инфекция. От ухапване на див плъх, вероятността да бъде предадена зараза е много ниска - едва около 2%.
 
Вероятно по-малко от 10% от всички ухапани от диви плъхове хора са постъпили на лечение или им е било оказана медицинска грижа.
Като цяло, обаче се оказва, че ухапванията са относително редки, дори в райони, където дивите плъхове са много.
 
Къде се срещат „градските” плъхове?
Дивите градски плъхове могат да бъдат открити около и в жилищата, на улицата, в канализацията, в парковете и навсякъде където се търкалят хранителни отпадъци.
Повечето хора, които са били ухапани, живеят в бедните квартали на града. Тези високо рискови квартали обикновено са по-многолюдни, с по-голям брой жители в един блок, където има по-висок процент отдадени под наем апартаменти. Популациите на диви плъхове имат тенденция към по-висок процент при етническите малцинства (с изключение на азиатците!), голям процент децата и нисък дял на хората над 65 години.
Високо рисковите квартали също така са в близост до метро, сметище, гара или парк, които са потенциален източник на подслон и храна за дивите плъхове.
 
Статистика на ухапванията
Мъже срещу жени: жените са по-хапани от мъжете - около 54.5% за жените, срещу 45,5% за мъжете. Средната възраст на пациентите е сравнително ниска – предимно децата и по-рядко немощни старци стават жертва.
Раса – констатирано е, че 50% от жертвите на ухапване са африканци, 28% са европейци, а 22% са от азиатски произход или латино-американци.
 
Социално-икономически статус
Повече ухапване се появят в кварталите с най-висок процент на семейства, живеещи под прага на бедността и с най-висок процент безработица. Съществува тясна връзка между честотата на ухапвания и бедността.  Деветдесет процента от пациентите са били деца или хора с физически или умствени увреждания, психични нарушения, интоксикации и т.н. Повечето хора са били ухапан през нощта, докато спят. Констатирано е, че най-много ухапвани (83%) са регистрирани между полунощ и 6 часа сутринта.
 
Кои части на човешкото тялото са най-хапани?
Повечето ухапвания са по крайниците. Това е така, защото повечето хора са ухапан през нощта, докато спят. Изчислено е, че 70% от ухапванията са на горните крайници - мишци, китки, длани или пръсти, 16% са на долните крайници - стъпало, бедро или хълбоци. Останалите 14% от ухапванията са на лицето. Повечето от ухапванията са извършени докато пациентът спи.
Най-често ухапванията се регистрират от май до август - 48%.
 
Шестдесет и един процент от ухапванията са еднократно или многократно перфориране на кожата. Четиринадесет процента са с разкъсвания на тъкани (всички по-малко от 1 cm), 12% са били одрасквания, 6% са били кръвоизлив в кожата, 5% са хематоми и 2% са фрактура на пръст. Дванадесет процента от пациентите получили комбинирани рани.
 
Лечение
Повечето ухапване не са тежки. Най-често ухапаното място е било просто измито с вода, а 98% от приетите на преглед пациенти биват незабавно изписвани. На 50 пациента само един (2%) развива бактериална инфекция при които се налага лечение с антибиотик. Само при 30% от взетите проби за лабораторно изследване резултатите са положителни за бактериална култура. От тях 43% са били Staphylococcus epidermidis, а останалите - Bacillus subtillus, B. diphtheroids и алфа-хемолитични стрептококи.
 
Профил на жертвата
Жертвата на ухапване най-вероятно ще бъде дете от женски пол, възраст под пет години, което по-скоро не принадлежи към бялата раса. Жертвата обикновено ще бъде ухапана по лицето или ръцете, докато спи в дома си, в периода от полунощ до 6 ч.
За съжаление малките деца биват хапани от плъхове по-често, отколкото възрастните!
 
Вярно ли е, че плъховете хапят „сухо” (без слюнка)?
Смята се, че причината за това е отдалечеността на резците от дъвкателните зъби, съответно и  със слюнката. Оказва се на практика, че това твърдение е мит. Плъховете могат да предават чрез своята слюнка заболявания и за това има доказателства. Плъховете не хапят „сухо” - те предават слюнка, когато хапят и могат да предизвикат заболявания. Случаите на предаване на зараза чрез ухапване (напр. бяс) за радост са изключително редки.
 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0604